O nas

Uniwersytet Dziecięcy UJW działa przy Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2017 r. i finansowany jest budżetu Gminy Polkowice. Zapraszamy dzieci na zajęcia, które pomagają odkrywać i rozumieć świat.

Idea

Zapoznanie dzieci z różnymi dyscyplinami naukowymi poprzez:

 • ciekawe wykłady popularnonaukowe,
 • nietuzinkowe zajęcia warsztatowe i laboratoryjne,
 • odlotowe wycieczki edukacyjne.

Cel

 • Nauka i zabawa,
 • rozwój uzdolnień i zainteresowań,
 • zaspokajanie potrzeb poznawczych,
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych i kompetencji społecznych.

Adresaci

Uczniowie klas III-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Polkowice.

Przykładowe zajęcia

 • Co w trawie piszczy? – warsztaty biologiczne,
 • Podbój kosmosu – rzecz o statkach kosmicznych i stacjach orbitalnych – astronomia,
 • Łączenie obwodów i dokonywanie pomiarów elektronicznych – elektronika,
 • Jak można zabezpieczyć zapach? – kryminalistyka,
 • Czy grzyby potrafią latać? – biologia, mykologia,
 • warsztaty z robotyki, doświadczenia chemiczne i wiele innych.

W każdym semestrze zaplanowana będzie jedna wycieczka edukacyjna związania tematycznie z jedną dyscypliną naukową. W semestrze pierwszym dzieci będą zgłębiać tajniki astronomii. Podczas każdej wycieczki odbędzie się wykład popularnonaukowy oraz warsztaty.

Co, jak, gdzie i kiedy?

Zajęcia odbywają się w Uczelni Jana Wyżykowskiego przy ul. Skalników 6b w Polkowicach, w soboty, wg. ustalonego harmonogramu zjazdów. Dzieci – studenci pozostają w uczelni bez rodziców pod opieką organizatorów. Wykłady i warsztaty prowadzą naukowcy, specjaliści z różnych dziedzin, artyści i przedsiębiorcy.

 

W zajęciach na uniwersytecie mogą uczestniczyć tylko te dzieci, których rodzice wypełnili formularz zgłoszeniowy (dostępny na naszej stronie), otrzymali potwierdzenie od organizatorów o przyjęciu dziecka (liczy się kolejność zgłoszeń) i dopełnili wszystkich formalności rekrutacyjnych. Rodzic decydując się na zapisanie swojego dziecka do uniwersytetu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Uniwersytetu Dziecięcego UJW oraz do przyprowadzania dziecka na wszystkie zajęcia.