Rekrutacja

Rekrutacja została zakończona ze względu na wyczerpanie liczby miejsc.

Zgodnie z regulaminem rodzic lub opiekun prawny ubiegający się o przyjęcie dziecka do uniwersytetu wypełniał i wysłał specjalny formularz rekrutacyjny, który był aktywny od 5 lutego 2018 r. od godziny 10:00 (obecnie, ze względu na wyczerpanie miejsc, został dezaktywowany a rekrutacja zakończona).

Na podstawie nadesłanych formularzy (decyduje kolejność zgłoszeń) stworzona zostaje lista dzieci przyjętych do uniwersytetu, o czym drogą elektroniczną zostaną poinformowani ich rodzice lub opiekunowie prawni po zakończeniu rekrutacji, tj. najpóźniej do 16 lutego br.

Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej a wszystkie zajęcia organizowane w uniwersytecie są bezpłatne (działanie Uniwersytetu jest współfinansowane jest z budżetu Gminy Polkowice).

Nie przyjmujemy zgłoszeń osobistych, telefonicznych i e-mailowych.