Rekrutacja

Rekrutacja do Uniwersytetu Dziecięcego UJW została zakończona ze względu na wyczerpanie limitu miejsc!

Rekrutacja online została zaplanowana w dniach 23-24 stycznia 2019 r.

O przyjęciu dziecka do Uniwersytetu decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja prowadzona jest do wyczerpania limitu miejsc.

Zgodnie z regulaminem rodzic lub opiekun prawny dziecka uczęszczającego do klas III-VI szkoły podstawowej ubiegający się o przyjęcie dziecka do uniwersytetu, wypełnia i wysłała specjalny formularz rekrutacyjny, który będzie aktywny w zakładce REKRUTACJA na stronie www.ud.ujw.pl od 23 stycznia 2019 r. od godziny 10:00 do 24 stycznia 2019 r. do g. 15:00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Na podstawie nadesłanych formularzy (decyduje kolejność zgłoszeń) stworzona zostaje lista dzieci przyjętych do uniwersytetu, o czym drogą elektroniczną zostaną poinformowani ich rodzice lub opiekunowie prawni po zakończeniu rekrutacji.

Uczestnikami Uniwersytetu Dziecięcego UJW mogą być dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Polkowice i/lub uczęszczające do szkoły podstawowej zlokalizowanej na terenie Gminy Polkowice.

Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej a wszystkie zajęcia organizowane w uniwersytecie są bezpłatne (działanie Uniwersytetu jest współfinansowane jest z budżetu Gminy Polkowice).

Prosimy o zapoznanie się z:

Nie przyjmujemy zgłoszeń osobistych, telefonicznych i e-mailowych.