Rekrutacja

Rekrutacja do modułów Uniwersytetu Dziecięcego UJW w roku 2021

Rekrutacja do modułu została ZAKOŃCZONA z powodu wyczerpania limitu miejsc.

Termin zgłoszenia: 12 lutego od g. 10:00 i do wyczerpania limitu miejsc.

Limit miejsc: 60.

Adresaci: dzieci zameldowane na terenie gminy Polkowice i uczęszczające do klas III-VI szkoły podstawowej.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie UD UJW.

Rekrutacja do modułu została ZAKOŃCZONA.

Etap I (zgłoszenia): 15 lutego od g. 10:00 i do wyczerpania limitu miejsc lub do 17 lutego g. 12:00 według Zasad rekrutacji (dotyczy języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego).

Etap II (test online): 18 lutego od 10:00 do 18:00 według Zasad rekrutacji (dotyczy języka angielskiego).

Etap III (etap ustny): 22 i 25 lutego według Zasad rekrutacji (dotyczy języka angielskiego).

Limit miejsc: 80.

Adresaci: dzieci zameldowane na terenie gminy Polkowice i uczęszczające do klas IV-VII szkoły podstawowej.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie UD UJW.

Rekrutacja do modułu została ZAKOŃCZONA z powodu wyczerpania limitu miejsc.

Termin zgłoszenia: 18 lutego od g. 10:00 * i do wyczerpania limitu miejsc.

*o wyznaczonej godzinie w zakładce REKRUTACJA pod modułami (na samym dole) zostanie udostępniony elektroniczny formularz zgłoszeniowy. UWAGA! Znajdując się w zakładce REKRUTACJA konieczne jest odświeżanie strony.

Limit miejsc: 40.

Adresaci: dzieci zameldowane na terenie gminy Polkowice i uczęszczające do klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie UD UJW.

Nie przyjmujemy zgłoszeń osobistych, telefonicznych i e-mailowych.