Terminy zjazdów 2019 – AKTUALIZACJA

W zakładce PLAN ZAJĘĆ zostały opublikowane terminy zjazdów UD w roku 2019. W sytuacjach od nas niezależnych terminy te mogą ulec zmianom – o ewentualnych zmianach poinformujemy drogą e-mailową. Szczegółowe plany zajęć, w tym godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć, podawane będą na naszej stronie internetowej bezpośrednio przed zjazdami.