Wręczenie dyplomów

Wręczenie dyplomów ukończenia I i II roku Uniwersytetu Dziecięcego UJW odbędzie się 21 stycznia 2019 r. o g. 16:00 w sali B107 w siedzibie Uczelni Jana Wyżykowskiego. Oprócz dyplomów będą także nagrody.

Rekrutacja 2019

W dniach 23-24 stycznia br. odbędzie się rekrutacja na I rok do Uniwersytetu Dziecięcego UJW. Rodzic/ opiekun prawny może zapisać dziecko do Uniwersytetu  jedynie przy pomocy internetowego formularza, który aktywowany zostanie 23 stycznia o g. 10:00 (w zakładce REKRUTACJA). Przy przyjęciu obowiązuje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły rekrutacji dostępne są w zakładce REKRUTACJA.